Strandbryggan

Standard båtplats

300/per säsong
 • - Plats nr. 1 - 20
 • - Inhägnat område
 • * - Kameraövervakat område
 • - Innehåller även medlemskap
 • - 2,5 meter bred plats med Y-bommar
 • - Området är försett med port och el-lås

Premium båtplats

360/per säsong
 • - Plats nr. 21 - 35
 • - Inhägnat område
 • * - Kameraövervakat område
 • - Innehåller även medlemskap
 • - 3 meter bred plats med gångbom
 • - Området är försett med port och el-lås
* Tillgång till kameran via din telefon

Bli medlem i Strandbryggan

Som medlem kan du få tillgång till olika förmåner på Strandbryggan som:
- Egen nyckel till strandbryggan
- Tillgång till 4st gästplatser då du vill "parkera" båten för ett kortare besök i land.
- Utnyttja Strandbryggan för rekreation, som t.ex fiska, simma eller bara njuta av kvällssolen i dom nybyggda lounge vindskydden
4,95€ / mån (59,40€ / år)
- Medlemskapet är med 12 mån fast avtal som förnyas varje sommar
- Medlemskapet är för 18 år fyllda personer och har rätt att ta med en gäst

Regler vid strandbryggan

Vid Strandbryggan har vi 14 regler, vid underskrift av detta avtal godkänner man att följa dessa.
 1. Alla medlemmar och hyresgäster bör följa dessa regler vid vistelse på Strandbryggans hamnområde.
 2. På bryggområdet är det tillåtet att vistas bara ifall man är ägare av en bryggplats, har hyrt en bryggplats, är familjemedlem eller gäst till en ägare av en bryggplats.
 3. En medlem får ta med en annan person ut på bryggan som sällskap, är man flera i en familj så bör familje-medlemskap tecknas.
 4. Som medlem har du rätt att använda gästplaterna. Gästplatserna är märkta på kartan och också med skyltar (det står gästparkering på skylten). Dessa får användas 3h (timmar) i gången.
 5. Båtar tillåts mellan datumen 1.5 och 31.10. Båtar får inte förvaras i vattnet på platsen över vintern.
 6. Det är förbjudet att hyra ut båtplatsen i andra hand eller att överlåta den åt en tredje part.
 7. Innehavaren/hyresgästen av bryggplatsen skall se till att båten är fastsatt enligt rådanden väderförhållanden. Repen bör ha fjädringar och fendrarna bör vara på plats.Strandbryggan:s brygga är försäkrad men hyresgästens lösöre och båt, mm. är inte försäkrade alltså är hyresgästen själv ansvarig att upprätthålla och ta egen båtförsäkring.
 8. För medlemmar är bryggan öppen 7 dagar i veckan mellan kl 07:00 – 23:45 (Vi ansvarar även för långtids båtplatser så bryggans tillträde kan inte var öppet dygnet runt)
 9. Bryggan är kameraövervakad och all skadegörelse polisanmäls, rörelsen vid bryggan övervakas även av online logger via intagningen.
 10. Skräp och matrester bör sättas i skräpkorgen eller tas bort. Mata inte heller fåglarna.
 11. Kontrollera alltid att porten (grinden) stängs och går i lås både när ni kommer och åker från området.
 12. Strandbryggans elbåt, i båten finns bruksanvisning, koden till båten informeras per mail vid tecknat avtal. Då koden ändras meddelas detta / mejl. Båten är en öppen 15 fots båt som laddar sig själv via solpaneler. Båten används så försiktigt att den samt dess utrustning håller. Om båten får något fel eller bör servas så meddelas detta / sms till 0500 562 865. Båten går att ro om elen tar slut. Båten får vara lånad i 2h åt gången. Förtöj båten så att den hålls vid bryggan fastän vinden vänder. Strandbryggans kanot, koden informeras per mail vid tecknat avtal, kanoten är för max 2 personer. Den kan man paddla med i 4h åt gången.
 13. Ifall en medlem / hyresgäst försummar dessa stadgan eller försummar att betala sin årsavgift har Strandbryggan:s styrelse rätt att säga upp medlemmen. Vid större skador söker styrelsen ersättning via rättslig väg av den som har förorsakat skadan.
 14. Ser man att det görs skadegörelse eller andra risker så som inledande av risk till skadegörelse eller dåligt förtöjd båt på bryggan så är vi alla gemensamt anmälningsskyldiga. Bäst är ett kort samtal / sms eller WhatsApp text till telefonnummer 0500 562 865, vi informerar aldrig vidare vem som tipsat oss. Vi önskar och övervakar att det är ordning och reda på bryggan samt att reglerna följs. Välkommen!
Kontakta oss